Keramički bazeni

by | Sep 28, 2020 | Bazeni, Keramički bazeni

Najkvalitetniji bazeni na tržištu sa 20 god. garancijom, prilikom ugradnje nije potrebna podna ploča od betona

Prikaz slojeva keramičkog bazena:

 1. Vanjski “Top Coat” zaštitni ojačani armirani sloj
  / Outside “Top Coat” protective reinforced layer
 2. Višeslojna ojačana visoka čvrsta jezgra
  / Multilayer reinforced high strength core
 3. Pojačani tampon sloj keramike
  / Reinforced ceramic buffer layer
 4. 3D završna obrada sa zaštitnim gelom
  / 3D surface finish with protective gel

Oblici i dimenzije bazena

MOGUĆNOST BIRANJA BAZENSKE OPREME PO ŽELJI I UGRADNJE DODATNE OPREME.

DIMENZIJE KERAMIČKIH BAZENA

OPAL ( 4,60 x 3,00 x 1,20 )

SAPHIRE ( 6,00 x 3,00 x 1,20 )

SMARAGD ( 6,00 x 3,20 x 1,40 )

ONYX ( 8,13 x 3,63 x 1,5 )